Mua bộ chứng từ hàng xuất giá rẻ

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

1. Điều kiện tên hàng:

Tên hàng là điều khoản quan trọng nhất của mọi đơn chào hàng, thư hỏi hàng, hợp đồng hoặc nghị định thư. Nó nêu lên chính …