Dịch vụ hải quan

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế

1. Điều kiện tên hàng:

Tên hàng là điều khoản quan trọng nhất của mọi đơn chào hàng, thư hỏi hàng, hợp đồng hoặc nghị định thư. Nó nêu lên chính …

Công ty chuyển phát nhanh ra nước ngoài

Công ty chuyển phát nhanh ra nước ngoài

Công ty chuyển phát nhanh ra nước ngoài

Chuyển phát nhanh chuyển hàng hóa thực phẩm mỹ phẩm bưu kiện quần áo từ Việt Nam đi nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam của Dũng Anh Express là …